Obştea mănăstirii este constituită din douăzecișiuna de măicuţe ce sunt călăuzite cu dragoste de maica stareţă Stavrofora TeoctistaManastirea Tisa Silvestri - Obstea Ungureanu, sprijinită duhovniceşte de părintele Pimen Costea, duhovnicul mănăstirii.
Activitatea în mănăstirea „Buna Vestire”, este una dinamică. Multe dintre lucrările executate aici sunt făcute în regie proprie, ceea ce dovedeşte o policalificare a personalului monahal şi o râvnă deosebită pentru a înfrumuseţa „podoaba casei” lui Dumnezeu.

Dar aceasta nu este singura preocupare a monahiilor de aici.  Munca de şantier este o îndeletnicire colaterală.

Adevarata lucrare a monahiilor este rugăciunea cea de toată vremea, după cuvântul Sf. Ap. Pavel „neîncetat vă rugaţi”. Lucrarea duhovnicească respectă rânduielile tipiconale şi regulamentele sfintei noastre Biserici Ortodoxe, săvârşindu-se zilnic cele şapte Laude şi Sfânta Liturghie, cu participarea obligatorie a întregului personal cel puţin la dumnezeiasca Liturghie