ATESTARE DOCUMENTARĂ | AMPLASAREA MĂNĂSTIRII | BISERICA MARE 

Manastirea Tisa Silvestri - Biserica micaBiserica mică este construită din cărămidă, în formă de cruce, lungă de 15 m.

Spaţiul este distribuit în altar, naos, pronaos şi un pridvor deschis, deschis este susţinut de patru stâlpi din beton, frumos scuptaţi în mortar de ciment alb.

Altarul este luminat de o fereastră, pe peretele de răsărit şi câte una, pe zidurile de sud şi nord.

Turla deschisă, circulară în interior, hexagonală pe exterior este luminată de patru ferestre. Absidele sunt înguste, dar profunde. Se delimitează de pronaos prin stâlpii laterali, cuprinşi în ziduri.

Două ferestre: una la sud şi alta la nord luminează pronaosul. Atât iconostasul cât şi stranele sunt din lemn de stejar sculptate cu motive tradiţionale.