ATESTARE DOCUMENTARĂ | AMPLASAREA MĂNĂSTIRII | BISERICA MICĂ 

Manastirea Tisa Silvestri - Biserica mare

Este o construcţie arhitecturală armonioasă cu predominarea elementului moldovenesc din vremea lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş şi adaptat unor necesităţi actuale, prin construcţii laterale din zona altarului, a unor dezvoltări inspirate, în zona exonartexului şi de vest, cu o faţadă a laturii de vest (intrare) monumentală. Biserica are o formă tradiţională compusă din altar, naos, pronaos, exonartex şi pridvor.

Altarul este dispus longitudinal, iar în partea superioară se naşte bolta altarului, o semicalotă frumos executată. Deasupra se deschide un arc tansversal. Din altar se face intrarea la nord în proscomidiar, iar la sud este diaconiconul – ambele încăperi sunt dezvoltate şi încăpătoare.

Naosul este dispus transversal pe axul longitudinal şi armonios decorat.Manastirea Tisa Silvestri - Biserica mare la interior Absidele laterale sunt dreptunghiulare, iar în zona superioară se încheie un arc în plin centru. Tamburul turlei este lărgit în zona de bază şi arhitectura este în formă de stea. Patru ferestre luminează turla şi naosul iar calota sferică încheie turla şi porneşte de deasupra ferestrelor.

Pronaosul – în prelungirea naosului spre vest, marcat prin axe transversale dreptunghiular, cu latura mare de 6,60 m, iar latura mică de 5,20 m. În zona superioară se încheie cu o boltă şi aceasta tot transversală.

Exonartexul – se lărgeşte şi atinge pe lăţime dimensiunile naosului; se etajează la sud pe două niveluri sprijinindu-se pe două coloane; primul nivel constituind biblioteca mănăstirii, iar al doilea cafasul. Două uşi laterale comunică la nord cu camera pangar, iar la sud cu camera confesional.

Pictura
Manastirea Tisa Silvestri - Maica Domnului cu pruncul

Pe bolta altarului, central, este reprezentată Maica Domnului Platytera cu Pruncul lisus binecuvântând, semnificând întruparea.

În calota semisferică a turlei este ilustrat monumental lisus Hristos Pantocrator, bust, în costum antic, binecuvântând cu mâna dreaptă şi ţinând cu mâna stângă Evanghelia deschisă.

Medalionul este înconjurat, foarte sugestiv, de înscrisul: „Doamne, Doamne caută din cer şiManastirea Tisa Silvestri - Pictura Iisus vezi şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea”.

Totul este cuprins într-o stea cu opt colţuri simbolizând lumina necreată. Arhitectura dezvoltată la baza turlei este sub formă de stea, specific stilului moldovenesc. în cele patru mari spaţii verticale conturate de steaua arhitecturii se dezvoltă scene reprezentând cele patru praznice împărăteşti ale Maicii Domnului.

Fiindcă mănăstirea este închinată Maicii Domnlui în pronaos predomină scenele mariologice preponderent din Imnul Acatist, Acoperământul Maicii Domnului, Izvorul Tămăduirii, iar în partea de jos sfinte cuvioase şi muceniţe.

Colecţia de patrimoniu este alcătuită din obiectele de cult ce au aparţinut vechiului schit. Amintim în special icoanele împărăteşti ale Mântuitorului şi a Maicii Domnului, precum şi o serie de cărţi de cult cu importante însemnări legate de trecutul istoric al schitului.