„Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!”

Vindecarea slăbănogului din Capernaum este istorisită de către toţi evangheliştii sinoptici (Matei 9, 1-8; Marcu 2, 1-12; Luca 5, 17-25), fiecare adăugând detaliile sale cu privire la această uimitoare minune. Cum în faptele şi vorbele Mântuitorul nostru Iisus Hristos nimic nu...
Citeste mai multe →

Sfinţii neamului – esenţa sufletului românesc

Cea de a doua Duminică după Rusalii a fost închinată tuturor sfinţilor români. Voievozi, ierarhi, cuvioşi, mucenici sau simpli credincioşi, toţi au păstrat în suflet flacăra credinţei, pe care o transmit tuturor celor ce se roagă lor. ✝IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului...
Citeste mai multe →

Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și îndrumătorii noștri

Prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt este dedicată pomenirii tuturor sfinților. Biserica ne cere astăzi să pomenim toți sfinții, căci ei sunt cu toții prietenii lui Dumnezeu, ocrotitorii și îndrumătorii noștri. Aceștia sunt pomeniți imediat după Rusalii pentru că sfințenia...
Citeste mai multe →

Cuvântul ÎPS Ioachim în Duminica Pogorârii Sfântului Duh

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh încheie Cincizecimea Sfântă a perioadei pascale, completând și împlinind praznicul tainei Învierii Domnului. Rusaliile pe care le sărbătorim an de an reprezintă un moment privilegiat al existenței noastre, în care vedem însuși rostul...
Citeste mai multe →

Sinoadele Ecumenice – o mărturie colectivă făcută adevărului de credință

Seria duminicilor pascale și sărbătoarea Înălțării se încheie cu Duminica a șaptea după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Joia trecută am fost puși în fața plecării lui Iisus din mijlocul ucenicilor Săi, în forma Înălțarii Sale pe norii cerului, ceea ce...
Citeste mai multe →

Orbiți de păcate să ne așezăm în Lumina lui Hristos

Hristos a înviat! Dragi prieteni, slava lui Dumnezeu este, spune unul dintre Părinții Bisericii, omul viu și viața omului prin care transpare lumina divină. Pericopa evanghelică de astăzi ne prezintă un om, care era orb din naștere, pe care Iisus Hristos îl vindecă. Acest...
Citeste mai multe →

Meditații lirice la pericopa evanghelică din Duminica a 17-a după Rusalii (a Femeii cananeence)

Motto: Din bucata mea de pâine Am crescut un om și-un câine, Omul azi m-a părăsit, S-a dus și n-a mai venit. Câinele mă recunoaște, Omul nu mă mai cunoaște. Doar câinele mi-a rămas, Mă apără de necaz, Nu doarme zi și nici noapte, Mă păzește cu dreptate. Îl bat și îl dau afară,...
Citeste mai multe →

Meditație și rugăciune lirică la Praznicul Botezului Domnului din anul mântuirii 2016

Ioan ne cheamă astăzi, în zi de sărbătoare, Să mergem împreună cu dânsul la izvoare. Veniți să fim cu toții în preajmă-i, lângă ape, Că îngerii și sfinții cu noi vin să s-adape.   Orice curs de apă se face azi Iordan, Iar cel ce bea agheasmă devine diafan. Vedem întru credință,...
Citeste mai multe →

Concluzie la poemul liric Cine-i aproapele meu? din Duminica a 25-a după Rusalii – Samarineanul milostiv*

Se spune c-a fost odată un Împărat foarte bun, Care a luat o piatra și-ntr-o noapte-a pus-o-n drum. Din palatul său de fildeș, de cum s-au revărsat zorii, S-a așezat la fereastră să privească trecătorii. Au trecut în ziua-ceea, hoinărind din deal în vale, Mulțime de oameni ageri,...
Citeste mai multe →

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, numită în popor şi Vovidenia sau Ovidenia, care înseamnă „ceea ce se face văzută” a pricinuit ortodocşilor creştini praznic minunat făcându-se înaintemergătoare a marii şi înfricoşătoarei taine a Întrupării Cuvântului lui...
Citeste mai multe →